Osnove

home page

Sadržaj menija

 

Meniji duž vrha ekrana sadrže komande koje omogućavaju da otvarate datoteke i radite s njima. Pritisnite meni da biste ga otvorili a zatim izaberite komandu. Ako se pored stavke menija nalazi strelica, izborom te stavke otvoriće se podmeni. Ukoliko su pored stavke menija tri tačke, otvoriće se okvir za dijalog.

MENIJI FILE I EDIT

Prva dva menija su File i Edit. Photoshopovi meniji File i Edit biće poznati svima koji su koristili neke druge programe za Windows ili Macintosh. Meni File omogućava da radite s datotekama: da ih otvarate, zatvarate, snimate, uvozite, izvozite, štampate i da izađete iz programa. Tu je i nekoliko opcija za automatizaciju koje će vam pomoći da uštedite vrijeme.

 

Pretraživač datoteka (File Browser), uveden u Photoshopu 7, znatno je poboljšan u novoj verziji programa. Sada možete – dok gledate fotografiju ili skeniranu sliku – vidjeti sve podatke o njoj, a možete dodavati i sopstvene ključne riječi da biste pomogli pretraživanju da lakše pronađe i otvori datoteke. Kada otvorite File Browser, možete
da pretražite izabrane direktorijume sa slikama. Kad pronađete direktorijum, sve slike koje se nalaze u njemu biće prikazane kao slajdovi. Da biste otvorili sliku, pritisnite je dvaput. Vidjećete i sve raspoložive informacije o slici, uključujući njenu veličinu, model boja, datum i vrijeme kada je snimljena, proizvođača i model korištenog fotoaparata, i druge podatke.

 

Napomena:

File Browser omogućava da vidite umanjene prikaze svih dokumenata u izabranom direktorijumu.

U meniju Edit nalaze se sve komande za obradu dokumenata koje poznajete iz drugih aplikacija: Cut, Copy, Paste, Clear i – najvažnija od svih – komanda Undo. Tu su i komande za transformisanje pomoću kojih možete da povećavate, smanjujete, iskošavate, deformišete i rotirate selekcije.

MENI IMAGE

Meni Image ima nekoliko podmenija. Prvi od njih, Mode, omogućava da izaberete režim boja u kojem ćete raditi. U većini slučajeva radićete u režimu RGB zato što je to način na koji monitor prikazuje boje. Drugi podmeni, Adjustments, verovatno ćete koristiti za svaku sliku na kojoj budete radili. U njemu se nalaze sve vrste podešavanja boja, od automatskih korekcija nivoa i boje, do klizača za podešavanje kontrasta, pretvaranje crvenih ruža u plave itd. U meni Image smještene su i alatke koje ste već vidjeli – za povećavanje slike i platna na kome se ona nalazi, kao i dodatne alatke za invertovanje boja, posterizaciju, pa čak i za korigovanje boja i zasićenja na osnovu primjera.

MENI LAYER

Moglo bi se tvrditi da je najmoćnija osobina Photoshopa mogućnost rada na različitim slojevima. To vam omogućava da kombinujete slike, pravite kolaže i korigujete boje ne strahujući da ćete pokvariti originalnu sliku. Razmišljajte o tome kao o radu sa više transparentnih folija. Svaki sloj je potpuno odvojen od drugih. Na jednom sloju možete slikati, mijenjati mu providnost, ili raditi bilo šta drugo a da pri tom ne narušite pozadinu niti dijelove slike koji se nalaze na drugim slojevima.

Meni Layer otvara okvire za dijalog za izradu novih slojeva. Sadrži i mnoge komande za kombinovanje slojeva, rad sa njima, primjenjivanje stilova i efekata slojeva, i podešavanje boja.

MENI SELECT

Imate alatke za izbor – zašto vam onda treba i meni Select? Komande iz menija Select – zajedno sa alatkama za izbor – omogućavaju da modifikujete izabrane oblasti. Možete povećati ili smanjiti selekciju za proizvoljan broj piksela, ili joj umekšati ivice tako da izgleda kao da se stapa s pozadinom na koju ste je postavili.

MENI FILTER

Filtri čine da rad u Photoshopu bude zabavniji. Meni Filter sadrži petnaestak kategorija filtara: neki zamagljuju ili izoštravaju sliku, drugi je deformišu, a treći je pretvaraju u imitacije poznatih slikarskih pravaca, crteže drvenim bojicama ili skulpture od neonskih cijevi.

Napomena:

Photoshopovi filtri su dodatni programski moduli i mnogi od njih rade i
sa drugim grafičkim programima. Ako instalirate filtre drugih proizvođača, kao što su Alien Skinov Eye Candy ili Andromeda, oni će se pojaviti na dnu menija Filter.

MENI VIEW

Poput alatke Zoom, meni View ima komande pomoću kojih možete da uveličavate i umanjujete prikaz slike. U meniju View su i komande za upravljanje lenjirima, vođicama i mrežama koje omogućavaju da precizno izmjerite i postavite objekte na radnoj površini. Komanda Show otvara podmeni za pristup mrežama, vođicama, napomenama i isječcima. Lenjire možete podesiti da mjere u pikselima, centimetrima, inčima, tačkama, pajkovima ili procentima. Izaberite mijerne jedinice koje najbolje poznajete. Podešavate ih u okviru za dijalog Preferences koji se otvara kada izaberete Edit Preferences Units & Rulers. Mijerne jedinice koje ovde izaberete važe i u okviru za dijalog New. Kada pripremate dokumente za Web, najbolje je da podesite lenjire na piksele. Vođice su linije koje postavljate preko slike da biste precizno pozicionirali tekst ili neki drugi element koji dodajete slici. Kada postavite vođicu, možete je pomijerati samo alatkom Move. (Vođicu možete postaviti bez obzira na to koja je alatka aktivna.) Da biste sakrili vođice, izaberite View Show Guides da uklonite kvačicu pored naziva opcije. Za uklanjanje svih vođica izaberite View Clear Guides. Vođice ćete fiksirati (zaključati) ako pritisnete Alt+Ctrl+.

Da biste postavili vođice, pratite sljedeće korake:

1. Izaberite View Rulers da biste videli lenjire na ivicama platna.

2. Ako hoćete da postavite horizontalnu vođicu, stavite pokazivač miša na lenjir pri vrhu prozora i vucite nadole. Vidjećete liniju kako klizi niz platno dok vučete miša. Na lijevom lenjiru vidite položaj linije.

3. Ako hoćete da postavite vertikalnu vođicu, stavite pokazivač miša na lenjir s lijeve strane prozora i vucite nadesno. Vidjećete liniju kako klizi preko platna dok vučete miša. Na gornjem lenjiru vidite položaj linije.

4. Da biste promijenili orijentaciju vođice dok vučete, držite pritisnut taster Alt.

 

Komanda Show Grid, koja se takođe nalazi u meniju View (View Show Grid), postavlja cijelu mrežu vođica preko slike, kao sloj providnog milimetarskog papira.

MENI WINDOW

Većini Photoshopovih komandi možete pristupiti na više načina. Najlakše je koristiti palete. Photoshopove palete sadrže informacije o slici, parametre za kontrolu znakova i pasusa pri korištenju alatke za tekst, i opcije za mnoge alatke iz kutije sa alatkama. Osim toga, palete omogućavaju izbor veličina i oblika četkica, definisanje boja, i pristup paletama Layers, Paths i Channels. Tu su i palete Actions i History, koje vam pomažu da radite efikasnije, da vidite šta ste uradili, i da se – ako treba – vratite na neku prethodnu fazu rada. Meni Window prikazuje i sakriva ove palete. Ako su otvorene i palete koje ne želite još da koristite, na primjer Actions, zatvorite ih da ne bi zauzimale prostor na ekranu.

MENI HELP

Posljednji meni je Help, pomoću kojeg pristupate Photoshopovoj obimnoj ugrađenoj bazi podataka za pomoć tokom rada. Tu se nalazi skoro cijelo uputstvo za rad i dobra funkcija pretraživača.