Osnove

home page

Započinjanje nove slike

 

File → New je prva stavka u prvom Photoshopovom meniju. Kada je izaberete, otvoriće se okvir za dijalog New. U polje Name upišite ime nove datoteke - na primjer, Moja slika, a možete ga i ostaviti prazno. Na sljedećoj animaciji možete vidjeti kako se otvara prozor New i mijenja naziv datoteke.

 

mapirana slika

VELIČINA SLIKE

Veličinu slike ćete najlakše izabrati iz padajuće liste Preset. U njoj su navedene uobičajene veličine papira u SAD i Evropi, veličine monitora i veličine ekrana DVD uređaja. U Photoshop CS dodat je i širok spektar TV i video formata, uključujući PAL i HDTV. Naravno, možete i sami da odredite veličinu slike - širinu i visinu - u pikselima (pixels), centimetrima (cm), inčima (inches), tačkama (points), pajkovima (picas) ili broju kolona koje slika zauzima. Ovo se postiže na taj način da iz padajuće liste Preset izaberete opciju Custom, a zatim unesete  dimenzije za koje se odlučite. Navedenim mijernim jedinicama pristupate preko odgovarajućih padajućih lista, koje otvarate pritiskom na dugme sa strelicom pored mijerne jedinice. 

Napomena:

Ako na Clipboardu imate kopiju neke slike, kada otvara novi dokument, okvir za dijalog New automatski će prikazati njenu veličinu.

REZOLUCIJA

Termin rezolucija se odnosi na broj tačaka boje po inču (ako štampate), odnosno broj piksela po inču (ako sliku gledate na ekranu. Rezolucija slike je važna zato što određuje njen kvalitet. Veće rezolucije daju kvalitetniju sliku, ali zauzimaju više memorije računara. Rezolucija većine slika, koje viđate u štampi, iznosi od 150 do 300 dpi (tačaka po inču, engl. dots per inch )

S druge strane, rezolucija računarskog monitora je mnogo manja - 72 dpi. Prema tome, rezoluciju uvijek podešavajte u zavisnosti od izlasnog medija. Zasad možete zadržati rezoluciju na 72 dpi zato što ćemo sliku gledati samo na ekranu. Iz istog razloga, podesite opciju Color Mode na RGB Color, kao što ćete vidjeti na sljedećoj animaciji. U padajućoj listi Background Contens može se izabrati vrsta podloge na kojoj se pravi slika. Ona se u padajućoj listi može izabrati da bude bijela, transparentna ili u nekoj boji.

Napomena:

Ako namjeravate da slike objavite na Webu, potpuno zanemarite rezoluciju. Razmišljajte o dimenzijama slike u pikselima, a ne kao o nečemu što ima "toliko i toliko centimetara na 72 dpi". Mislite o tome koliko će prostora na Web stranici slika zauzeti. S druge strane, ako dokument štampate na visokokvalitetnom mlaznom ili laserskom štampaču u boji, podesite rezoluciju na 200 dpi. Rezolucija 300 dpi trebaće vam samo ukoliko pripremate rad za profesionalnu štampu u boji.

 

Kada pritisnete OK u okviru za dijalog New, otvoriće se nov prozor. To je aktivni prozor, a platno je veliki bijeli pravougaonik u njemu. U Photoshopu može istovremeno biti otvoreno više prozora, ali samo jedan može da bude aktivan. Aktivni prozor je uvijek u prednjem planu. U njemu pravite i obrađujete slike.

MIJENJANJE VELIČINE VEĆ POSTOJEĆEG PLATNA

 

Postavite pokazivač miša u donji desni ugao prozora pa pritisnite i povucite. Prozor se povećava, ali veličina platna ostaje ista. Pošto otvorite novu datoteku, veličinu platna možete promijeniti samo ako izaberete Image Canvas Size. Ova komanda omogućava da zadate novu visinu i širinu platna. Pritiskanjem jednog od osam bijelih kvadrata u oblasti Anchor, zadajete oblast u odnosu na koju se platno širi ili skuplja. (Naravno, ako promijenite veličinu slike, mijenja se i veličina platna. Međutim, promjenom veličine platna možete da podesite prostor oko postojeće slike.)

 

Opcija Relative je veoma korisna. Ako je potvrdite, platno se povećava tako da se dobija okvir oko slike. To je zgodno ako imate nekoliko fotografija različite veličine, a želite da ih smjestite u identične okvire za Web stranicu ili štampani dokument. Odaberite odgovarajuću veličinu - na primjer 2mm za uzan okvir - i povećajte sve slike za istu vrijednost.