Osnove

home page

Traka sa opcijama alatki

 

 

Traka sa opcijama alatki proteže se cijelom širinom Photoshopovog prozora i sadrži glavne kontrole za alatke iz kutije sa alatkama. Alatke podešavate biračem polja za potvrdu, pritiskanjem ikonica i biranjem opcija iz menija. Traku Options možete da zamislite kao još jednu plutajuću paletu, iako je dugačka i mršava. (traka Options nekada je bila plutajuća paleta Options.) Za sakrivanje, prikazivanje i mijenjanje položaja trake Options koristi se taktika drugačija od one za standardne palete:

  • Da biste prikazali traku Options, zadajte komandu Window Options ili pritisnite dvaput bilo koju ikonicu u kutiji sa alatkama. (Kada je traka Options vidljiva, treba da se vidi kvačica lijevo od komande.) Da bi traka nestala, izaberite Window Options. Možete koristiti i taster Tab da biste naizmjenično prikazivali i sakrivali traku Options i sve ostale palete.

  • Traka Options je podrazumijevano usidrena na vrhu prozora programa. Da biste joj promijenili položaj, povlačite vertikalnu ručicu koja se nalazi na lijevoj strani trake. Ako traku povučete do vrha ili dna prozora, ona se ponovo usidri.

  • Nažalost, veličinu trake Options nije moguće mijenjati.

Standardne palete priključićete traci Options tako što ćete ih povući do doka na desnoj strani trake.

Na traci postoji i opcija Tool Preset (gotovi modeli, tj. skupovi unaprijed podešenih parametara alatke). Nalazi se na levom kraju trake. Koristite je da biste sačuvali određene skupove parametara za alatke koje često upotrebljavate.

 

Napomena:

Svaka komponenta trake sa opcijama alatki koja ima dugme sa strelicom, ima i potpaletu ili padajuću listu s dodatnim opcijama.