Advanced

Kartica Advanced dozvoljava podešavanja parametara koji utiču na performanse računara i optimizira rad procesora i memorije računara, zavisno od dodjeljene uloge. Moguće je i promijeniti veličinu tzv. Paging file-a, koji je ustvari dio hard-diska na kom računar simulira RAM i tako nadoknađuje svoje potrebe za viškom RAM-a. Ovdje je moguće podesiti neke detalje podizanja sistema u slučaju da je na računaru instalirano više operativnih sistema.

 

 

.