Hardware

Iz kartice Hardware možemo pozvati dijalog prozore koji dozvoljavaju podešavanja rada pojedinih komponenti računara, infromacije o driver-ima koji upravljaju programima i komponentama i koji podešavaju rad hardware-a u kreiranim profilima. Add Hardware Wizard je pojednostavljeni proces instaliranja komponenti koje naknadno dodajemo sistemu. Device Manager je veoma korisna alatka koja kroz svoje menije omogućuje detaljnije podešavanje komponenti računara i u praktičnoj primjeni se veoma često koristi nakon same instalacije Windows-a kao polazna tačka za podešavanje mnogih driver-a koje Windows nema ili ne prepoznaje.