Remote

Remote Assistance dozvoljava administraciju računara operateru koji to izvodi pomoću udaljenog računara na kom je instaliran kompatibilan operativni sistem. Potrebno je da obe strane imaju instaliran Windows Messenger ili Microsoft Outlook, te oba računara moraju biti povezana na internet.