General

Dijalog prozor System Properties omogućuje jedinstvenu polaznu tačku pristupa te kontrolu mnogih svojstava, uključujući i tzv. hardverske profile. Osnovna kartica dijalog prozora, General, nudi informacije o sistemu koji je instaliran na računar, podacima o registraciji te o procesoru i RAM memoriji.