Computer Name

Kartica Computer Name nam dozvoljava da promjenimo tzv. opis računara i da promjenimo ime računara koje smo upisali prilikom instalacije Windows-a. Ovi opisi su potrebne informacije ako je računar dio mreže. Potrebno je pribaviti informacije o mreži i njenoj podešenosti. Takođe treba znati koji tip mrežne kartice je instaliran, broj prekida (interapta) kartice (IRQ) i osnovnu adresu kartice.