Znanje.org >> Knjige >> Obrada teksta >> Word2000  

TEST FAZA

1. UVOD

2.
STARTANJE I ZATVARANJE WORD-a 2000
2.1. Startanje WORD-a
2.2. Zatvaranje WORD-a

3. IZGLED PROZORA U WORD-u
3.1. Elementi prozora /THE WINDOW ELEMENTS/
3.2. Tipke za rad s prozorom
3.3. Linija statusa /STATUS LINE/
       Izgled prozora - dijelovi

4. FILE
meni

5. PARAMETRI STRANICE /PAGE SETUP/
5.1. Izbor velicine i orijentacije stranice
5.2. Izbor velicine margine na stranici
5.3. Ubacivanje papira u printer /PAPER SOURCE/
5.4. Odnos stranica /LAYOUT/
       Vježbe
       SETUP dijalog prozor - Gif animacija
       SETUP dijalog prozor - Gif animacija + tekst
       Primjeri

6. ZAGLAVLJE I PODNOZJE /HEADER & FOOTER/

7. FONT - TIPA SLOVA U WORD-u 2000
7.1. Izbor fonta - tipa slova u WORD-u 2000 iz TOOLBAR-a
7.2. Izbor fonta i velicine fonta iz FONT dijalog prozora
       Vježbe
       FONT dijalog prozor - GIF animacija
       Primjeri
       Drugi autori:   Font

8. EDITOVANJE TEKSTA

9. FORMATIRANJE TEKSTA

10. UREDJENJE TEKSTA

11. KREIRANJE, OTVARANJE I SNIMANJE DOKUMENTA U WORD-u 2000
11.1. Snimanje dokumenta aktiviranjem ikone iz TOOLBAR-a
11.2. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta opcijama FILE menija
11.2.1. Kreiranje dokumenta u WORD-u
11.2.2. Otvaranje dokumenta u WORD-u
11.2.3. Snimanje dokumenta u WORD-u
11.3. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta tipkama tastature


12. BLOK /BLOCK/
12.1. Oznacavanje bloka misem
12.1.1. Oznacavanje bloka tipkama tastature
12.1.2. Oznacavanje bloka misem
12.1.3. Oznacavanja bloka koristenjem linije bloka
12.1.4. Oznacavanja bloka prosirenim modom /EXTEND-SELECTION MODE/
12.2. Brisanje oznaka bloka
12.3. Premjestanje i kopiranje bloka
12.4. Kopiranje iz aplikacije u aplikaciju
         Kopiranje opcijama EDIT menija - Gif animacija

13. TRAZENJE I ZAMJENA /FIND AND REPEACE/
13.1. Trazenje /FIND/
13.2. Zamjena /REPLACE/

14. BULITI I NUMERACIJA /BULLETS & NUMBERING /
14.1. Postavljanje bulita i numeracije iz TOOLBAR-a
14.2. Izbor i promjena bulita i numeracije
14.2.1. Buliti /BULLETS/
14.2.2. Numeracija /NUMBERING/
14.3. Otvaranje BULLETS AND NUMBERING dijalog prozora iz SHORT CUT menija

15. OKVIR I SJENA /BORDERS & SHADING/
15.1. Postavljanje okvira iz BORDERS TOOLBAR-a
15.2. Izbor i promjena okvira i sjene
15.3. Okvir /BORDERS/
15.4. Sjena /SHADING /

16. TABULATORI /TABS/
       Primjeri

17. KOLONE /COLUMN/
       Drugi autori:   Kolona

18. PARAGRAF /PARAGRAPH/
       Drugi autori:   Paragraf
       Primjeri


19. TABELE /TABLE/
19.1. Ubacivanje tabele dijalog prozorom INSERT TABLE
19.2. Ubacivanje tabele iz TOOLBARA-a
19.3. Izmjena velicine kolone
       Primjeri

20. INSERT MENI /INSERT MENU/

21. DODAVANJE TEKSTA /INSERT TEXT/

22. DODAVANJE SLIKE
       Drugi autori:   INSERT PICTURE

23. CRTANJE /DRAWING/
       Drugi autori:   DRAWING
       Drugi autori:   AUTOSHAPES
       Primjeri

24. WORDART
       Drugi autori:   WORDART

25. FORMAT OBJECT/PICTURE

26. STAMPANJE /PRINT/
26.1. Stampanje aktiviranjem dugmeta PRINT
26.2. Stampanje opcijom PRINT

PRIMJERI
       Primjeri
       Drugi autori:   FRAMES

LITERATURA

INDEKS

ASCII TABELA

Rijecnik

WINDOWS dodatak
 
 

 

Izbor elemenata za obradu teksta u MICROSOFT-ovom WORD-u. Autor Zeljko B. Grbic daje univerzalan prikaz izrade dokumenta.

- Redoslijed izrade dokumenta
- Parametari stranice i fonta
- Editovanje, formatiranje i uredjenje teksta
- Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta
- Blok i tabele
- Trazenje i izmjena
- Buliti, numeracija, okvir i sjena
- Tabulatori, kolone i paragrafi
- Stampanje
- Rijecnik racunarskih pojmova
- WINDOWS dodatak

- Format: A5
- Broj strana: 80

Ver: 1.04

 


"Znanje.org" ne odgovara za sadržaj pojedinačnih stranica.
Site ne nudi sadržaje eksplicitnog karaktera i dozvoljeno je pregledavanje svim starosnim kategorijama.

Copyright © 2001 by ZNANJE.ORG