Sujevjerje

Uticaj boja

Životna ravnoteža

Test znanja

Duhovni život svodi se zapravo na ljubav.Čovjek ne voli zato što želi da učini dobro, ili da pomogne, ili da zaštiti nekoga.Ako tako postupamo, posmatramo svog bližnjeg kao puki objekat, a sami sebe doživljavamo kao velikodušne i mudre osobe.To nema nikakve veze sa ljubavlju.Voljeti znači ostvariti zajedništvo sa drugim i otkriti u njemu božansku iskru.  (monah Tomas Merton)