OKRUGLI STOLOVI I RADIONICE U OMLADINSKOM KOMUNIKATIVNOM CENTRU

17. februara 2003 godine zvanično je počela implementacija projekta «Youth for democracy-policy for youth» , koja je finansirana od strane MOBA projecta.
Do sada je održano 6 okruglih stolova u Ekonomskoj školi u Banjoj Luci, svakog ponedjeljka u 19.00h. i jedan u OŠ ,,P. P. Njegoš. Moderator svih okruglih stolova je Nebojša Kuruzović. 

Mladi i mediji

Brak kao institucija

Savjeti učenika i aktivizam

Seksualna kultura mladih

Informatička kultura mladih, sa posebnim osvrtom na Internet

Omladinska politika

SEDMI OKRUGLI STO

RADIONICE

Šema
Autor: Tomašević Maja
sajt OKC-a

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.