abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
Percepcija svjetlosti

Provjerite poznavanje slijedećih termina:

BMP dokument kreira PAINT

CMYK sistem boja koristi štampač /PRINTER/

gif format - Animirani gif

JPG je kompresovani format

Promjenom veličine kod rasterske grafike

RGB sistem boja koristi monitor

 

Učenje kroz igru    Index