N I K O L A    T E S L A

 
KVIZ GALERIJA
STUDIJE
TESLINA SMRT
KONTROVERZE O TESLI
POČASNI DOKTORATI I ORDENI
NAJVAŽNIJI PRONALASCI

Nikola Tesla  je jedan od najpoznatijih svjetskih izumitelja i znanstvenika u području fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sustav, obrtno magnetsko polje, asinkroni motor, sinkroni motor i Teslin transformator. Također, otkrio je jedan od načina za generiranje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prijenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka. Njegov sustav naizmjeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prijenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovjek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Pošto nikada nije obraćao mnogo pozornosti na svoje financijsko stanje, umro je u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mjere, jedinica mjere za gustoću magnetskog toka, Tesla. Nikola Tesla je autor više od 700 patenata, registriranih u 25 zemalja, od čega u području elektrotehnike 112.
 

Stefan Kecman IV4

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.