N I K O L A    T E S L A

 
KVIZ GALERIJA
STUDIJE
TESLINA SMRT
KONTROVERZE O TESLI
POČASNI DOKTORATI I ORDENI
NAJVAŽNIJI PRONALASCI

NAJVAŽNIJI PRONALASCI

Od 1943. Tesla se smatra pronalazačem radija, koji je predložen u patentu predanom Patentnom uredu SAD 20. ožujka 1900. Prije toga se prvenstvo u ovom pronalasku davalo Markoniju, koji je imao više poslovnog duha.
Izmislio je električni asinkroni motor s polifazni alternatorom, sa tri faze u obliku zvijezde, i sa komutatorom. Nikola Tesla je koristio ionizirane plinove za transformaciju električne energije na principima Volte, Herca i Faradeja, a po zakonima indukcije.
Bio je glavni promotor tehnike prijenosa električne energije izmjeničnom strujom.
Godine 1889. zainteresirao se za visoke frekvencije i realizirao generator frekvencije od 15 kiloherca.
Od 1896, eksperimentirao je sa daljinskim upravljanjem. Razvio je Teslinu bobinu, na principu Hercovog oscilatora, što je bio prvi projektirani odašiljač valova. Time je postavio temelje teleautomatike.  Imao je ideju da će se jednoga dana bežičnom telegrafijom upravljati vozilima bez posade udaljenim stotinama kilometara. Načinio je dva ploveća objekta kojima se upravljalo telekomanda, od kojih je jedan mogao roniti. Njegovi patenti iz 1895. su ustvari specifikacije torpednog čamca bez posade, koji bi nosio šest torpeda dugih 4,20 metara.

 

NAZAD NA POČETNU