N I K O L A    T E S L A

 
KVIZ GALERIJA
STUDIJE
TESLINA SMRT
KONTROVERZE O TESLI
POČASNI DOKTORATI I ORDENI
NAJVAŽNIJI PRONALASCI

 

KVIZ

1.Koliko je godina imao Nikola Tesla kad je umro?

a)87

b)90

c)77