Home
Uvod Istorija Struktura Tehničke mogućnosti Način izvršenja
Uvod
Istorija
Struktura
Tehničke mogućnosti
Način izvršenja

 

Galerija
Kviz

 

                                                                                                                          
1. pitanje
*Ko je autor PHP-a?
1.John Brin

2.Rasmus Lerdorf

3.Bil Gates

 
Napravio: Aleksandar Milašinović, IV6