Home
Uvod Istorija Struktura Tehničke mogućnosti Način izvršenja
Uvod
Istorija
Struktura
Tehničke mogućnosti
Način izvršenja

 

Galerija
Kviz

 

                                                                Struktura:

 

Za razliku od većine programskih jezika koji poseduju početnu funkciju (main u C-u, prvi blok BEGIN u Paskalu, klasa koja poseduje main metodu u Javi itd.) nego nalik na većinu skriptnih jezika, i PHP datoteka jednostavno sadrži skup instrukcija koje se izvršavaju jedna za drugom, od prve do poslednje gde sledi kraj programa.

U PHP datoteci, blok koji je okružen jezičkim strukturama <?php i ?> se smatra PHP kodom i izvršava se, a ostatak - van tih znakova - se smatra tekstom koji jednostavno treba da se ispiše na standardni izlaz, bez interpretiranja. Sledi primer jednog PHP programa:<!-- naredni deo napisan u HTML-u se prepisuje direktno na standardni izlaz -->
<html>
<body>
<p>
<!-- naredni deo pripada PHP bloku, te se izvršava -->
<?php
echo "Zdravo svete!";
?>
<!-- naredni deo do kraja koda se takođe prepisuje direktno na standardni izlaz -->
</p>
</body>
</html>


Na ovaj način, na standardnom izlazu se na kraju pojavljuje sledeći tekst:

<html>
<body>
<p>
Zdravo svete!
</p>
</body>
</html>


što predstavlja HTML kod spreman za prikaz u brauzeru.

PHP kod može biti organizovan u funkcije i klase, i može se organizovati u više datoteka. Kao početna datoteka, tj. datoteka čije instrukcije se izvršavaju prve, se uzima ona datoteka koja se da interpreteru na izvršavanje.

 

 

 

 

 

Napravio: Aleksandar Milašinović, IV6