Home
Uvod Istorija Struktura Tehničke mogućnosti Način izvršenja
Uvod
Istorija
Struktura
Tehničke mogućnosti
Način izvršenja

 

Galerija
Kviz

 

                                            

                                                                                    Uvod:

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je specijalizovani skriptni jezik prvenstveno namenjen za izradu dinamičnog veb sadržaja.

PHP je stekao popularnost zbog svoje jednostavnosti i sintakse nasleđene iz programskog jezika C. Tokom vremena jezik se proširivao i sticao mogućnosti za objektno orijentisano programiranje, naročito od verzije 5.0. Nalikuje jeziku C++ u smislu da dozvoljava i čisto-proceduralno programiranje ali omogućava i korišćenje klasa i drugih koncepata objektno orijentisanog programiranja (nasleđivanje, apstraktne metode, interfejsi itd.).

Iako se PHP može koristiti za programiranje konzolnih aplikacija i grafičkih interfejsa (biblioteka PHP-GTK) njegova osnovna i glavna upotreba je u programiranju dinamičnih stranica na Internetu.

Do 1997. PHP je stekao nekoliko hiljada korisnika; do 1998. broj sajtova na kojima je instaliran PHP 3.0 je porastao na par stotina hiljada a broj korisnika istog na par desetina hiljada. Danas PHP koristi nekoliko stotina hiljada programera i nekoliko miliona sajtova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napravio: Aleksandar Milašinović, IV6