Home
Uvod Istorija Struktura Tehničke mogućnosti Način izvršenja
Uvod
Istorija
Struktura
Tehničke mogućnosti
Način izvršenja

 

Galerija
Kviz

 

                                                               Tehničke mogućnosti

Razvojni tim PHP-a se sastoji od nekoliko desetina programera, i još nekoliko desetina radnika koji rade na drugim projektima vezanim za PHP, kao što je PEAR i dokumentacija PHP-a. Pored ovoga, PHP-u su dobrovoljno doprinosili mnogi programeri širom sveta. Brz razvoj je prouzrokovao da PHP poseduje veliki broj biblioteka i funkcija, ali i problem nekonzistentnosti u imenovanju ugrađenih funkcija.

Sledi detaljan spisak mogućnosti koje PHP nudi kroz svoje biblioteke i dodatke:

Komunikacija sa bazama podataka; podržane baze:
MySQL
mSQL
PostgreSQL
SQLite
Sybase
ODBC
Oracle
microsoft SQL
DB++
dBase
Rad sa XML dokumentima; nezavisne biblioteke:
XML DOM
XMLReader i XMLWriter
SimpleXML
Rad sa tekstovima u stranim jezicima
Biblioteka Gettext
Funkcije za rad sa niskama višebajtnih karaktera
Rad sa velikim brojevima; biblioteka GMP (Eng. GNU Multiple Precision)
Rad sa datumima i kalendarom (podržava gregorijanski i julijanski kalendar)
Kreiranje PDF dokumenata; nezavisne biblioteke:

Haru PDF
PDFLib
Kompresija; podržani algoritmi:
Rar
Zip
Bzip2
Zlib
Kriptovanje (funkcija mcrypt); podržani algoritmi:
DES
TripleDES
Blowfish
3-WAY
SAFER-SK64
SAFER-SK128
TWOFISH
TEA
RC2
GOST
RC6
IDEA
Rad sa slikama
Uređivanje slika (biblioteka GD)
Čitanje meta-informacija o slikama (Biblioteka Exif)
Rad sa datotečnim sistemom (direktorijumima i datotekama)
Keširanje standardnog izlaza
Konzolna grafika (biblioteka NCurses)
Rad sa štampačem
Mrežna komunikacija preko soketa
Integracija PHP-Java
Direktan pristup servisu elektronske pošte
Rad sa standardnim protokolima:

FTP
HTTP
Izvršavanje eksternih izvršnih fajlova
Rad sa COM i .NET objektima za Vindous

 

 

 

 

Napravio: Aleksandar Milašinović, IV6