Home
Uvod Istorija Struktura Tehničke mogućnosti Način izvršenja
Uvod
Istorija
Struktura
Tehničke mogućnosti
Način izvršenja

 

Galerija
Kviz

 

                                                             Način izvršenja:

 

Program koji se napiše u PHP-u ne zahteva prevođenje (kompajliranje), nego se interpretira pri svakom izvršavanju. PHP interpreter može raditi po CGI principu, odnosno tako što će interpreter postojati kao eksterna aplikacija koja se poziva da izvrši datu skriptu svaki put kad bude zahtevana od nekog korisnika, a može biti instaliran i kao modul veb-servisa. Druga varijanta je danas u najvećoj upotrebi jer pruža znatno veću brzinu izvršavanja - interpreter je na taj način uvek učitan u memoriju te se ne mora pozivati spoljašnji program.

Uobičajen scenario po kom se izvršavaju PHP skripte je sledeći:

- klijent (korisnik Interneta koji koristi neki brauzer) zahteva PHP stranicu sa servera
- server prosleđuje zahtev servisu za veb (program veb-server na serveru)
- veb-server prepoznaje da se traži PHP datoteka
- ne šalje njegov sadržaj klijentu, nego ga izvršava kao program pomoću PHP modula
- izlazni tekst programa (standardni izlaz) se šalje klijentu kao rezultat zahteva
- klijent prepoznaje vrstu rezultata (HTML kod, slika, PDF sadržaj, arhiva itd.)
- rezultat se prikazuju klijentu na odgovarajući način.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napravio: Aleksandar Milašinović, IV6