Meni /MENU/
CONTROL meni
Minimiziranje prozora /MINIMIZE/

Interaktivno vježbanje

Klikom na ikonu aplikacije u gornjem lijevo uglu prozora otvara se CONTROL meni. Izborom MINIMIZE opcije minimizira se prozor tj. prozor se pretvara u dugme aplikacije u listi poslova /TASK LIST/.

Klikom na dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ u listi poslova /TASK LIST/ u ovom slučaju se otvara prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/.

Ovaj primjer sadrži objedinjena dva prethodna primjera:
1. Minimiziranje prozora (CONTROL meni, MINIMIZE opcija) >>>.
2. Klik na dugme aplikacije vraćanje prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/ >>>.

N a p o m e n a: Ako nije otvoren prozor NOTEPAD (otvoriti aplikaciju animacija ...).

Interaktivno vježbanje minimiziranja prozora i RESTORE aplikacije NOTEPAD:
  1. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.

Opis postupka i animacija     Index