FOR pelja /FOR LOOP/ 7x prikaz u abc tutorijalima
abc Algoritmiabc BASIC,   abc Pascal,   abc C,    abc C++,   abc Java   abc Python

FOR petlja /FOR LOOP/ 7x. Zašto 7x? Jedan zadatak a rješenja u 7 različitih okruženja: AlgoritmiBASIC,  Pascal,  C,   C++,  Java,   abc Python.

FOR petlja /FOR LOOP/ je jedna od 3 petlje ciklične strukture. Pobrojani abc tutorijali sadrže opise ove petlje. Radi lakšeg razumijevanja osim klasičnog prikaza napravljeni su slijedeći oblici učenja-prikaza:

 • Riješeni zadaci - klasičan pristup spisak zadataka klikom na link se pojavljuje rješenje.
 • Frejm /FRAMES/ - Gornji frejm sadrži spisak zadataka, a u donjem je rješenje. Na istom mjestu se vidi rješenje tj. rezlika od drugog zadatka.
 • Tri petlje - Radi lakšeg razumijevanja zadatak je riješen u 3 petlje
 • Pamćenje termina /MEMORY/ - učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/ moderan metod učenja omiljen kod mladih a i kod odraslih.
 • MEMORY QUIZ TEST - Poslije igre provjera znanja sa linkovanim odgovirm a na pitanja koje odgovorite pogrešno ili ih ne poznajete.
 • Provjera znanja - FOR petlja (Quiz - test) - Provjera znanje prikazanih zadataka.
 • Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom - Prikaz zadataka koji nisu riješeni u FOR petlji ali su riješeni u drugim petljama.
 • FOR petlja - Zadaci bez rješenja u izabranom programskom jeziku - Zadaci riješeni u ostalim programskim jezicima.
 • Ispis na ekranu - Da bi korisnik bio siguran šta će dobiti po izvođenju programa uz programsko rješenje se nalazi ispis na ekranu.


abc Algoritmi
 1. FOR petlja:
 2.    Ciklična struktura - Riješeni primjeri - FOR petlja
 3.    FOR petlja - Grafički i tekstualni algoritmi
 4.    FOR petlja - Grafički i tekstualni algoritmi - Frejm /FRAMES/
 5.    .pdf
 6.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 7.     FOR petlja - Algoritmi i PASCAL programi
 8.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 9.     FOR petlja - Algoritmi i C programi
 10.     FOR petlja - Algoritmi i C++ programi
 11.     FOR petlja - Algoritmi i Java programi
 12.    Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 13.    FOR petlja - Riješeni zadaci
 14.    FOR petlja - Zadaci bez rješenja za FOR petlju
 15.    Učenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/
 16.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Ciklična strukutra - Suma i proizvod 81
 17.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Ciklična strukutra - Suma i uslov 81
 18.      Pamćenje termina /MEMORY/ - Ciklična strukutra - Proizvod i uslov 81
 19.    MEMORY - Quiz - test
 20.      abc Algoritmi - MEMORY - quiz bez uzorka 3. dio
 21.      abc Algoritmi - MEMORY - Pripremni test 3. dio
 22.      abc Algoritmi - MEMORY - Test 1 i 3. dio
   
 23. Provjera znanja - FOR petlja (Quiz - test)
 24.    Provjera znanja - FOR petlja - QUIZ
 25.    Provjera znanja - FOR petlja - Pripremni test
 26.    Provjera znanja - FOR petlja - Test

 27. Primjeri u više petlji
 28.    Ispis prirodnih brojeva od 1 do N - u tri petlje
 29.    Ispis prirodnih brojeva od K do N - u tri petlje
 30.    Suma prirodnih od 1 do N - u tri petlje
 31.    Suma prirodnih od K do N - u tri petlje
 32.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja
 33.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - FOR petlja
 34.    Proizvod prirodnih od 1 do N - u tri petlje
 35.    Proizvod prirodnih od K do N - u tri petlje
 36.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja
 37.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - FOR petlja
 38.    Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja
   

abc BASIC
 1.  FOR petlja
 2.     Ciklična struktura - izbor zadataka
 3.     FOR petlja - Algoritmi i BASIC programi
 4.     FOR petlja - Programski jezici BASIC i Pascal
 5.     FOR petlja - Programski jezici BASIC i Python
 6.     FOR petlja - Programski jezici BASIC i C
 7.     FOR petlja - Programski jezici BASIC i C++
 8.     FOR petlja - Programski jezici BASIC i Java
 9.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci
 10.     FOR petlja - Opisi, algoritmi i BASIC programi
 11.     FOR petlja - BASIC programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 12.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 13.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u BASIC-u
   

abc Pascal
 1.   CIKLIČNA STRUKTURA
 2.   FOR petlja
 3.     FOR petlja - teorijska priprema
 4.     FOR petlja - Zajedničke odlike zadataka koji izračunavaju sumu, proizvod, i brojač.
 5.     FOR petlja - Algoritmi i Pascal programi
 6.     FOR petlja - Programski jezici Pascal i BASIC
 7.     FOR petlja - Programski jezici Pascal i Python
 8.     FOR petlja - Programski jezici Pascal i C
 9.     FOR petlja - Programski jezici Pascal i C++
 10.     FOR petlja - Programski jezici Pascal i Java
 11.     FOR petlja - Primjeri i zadaci
 12.     FOR petlja - Pelja u petlji - Višestruka FOR petlja - Ugnježđena petlja
 13.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
 14.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
 15.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
 16.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
 17.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba
 18.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i REPEAT petlja
 19.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Pascalu
 20.        Rješenja zadataka u drugim programski jezicima
 21.        FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 22.        FOR petlja - Pascal program i Java programi

   

abc C
 1.   FOR petlja
 2.     FOR petlja - Algoritmi i C programi
 3.     FOR petlja - Programski jezici C i BASIC
 4.     FOR petlja - Programski jezici C i Pascal
 5.     FOR petlja - Programski jezici C i Java
 6.     FOR petlja - Programski jezici C i C++
 7.     FOR petlja - C programi - Riješeni zadaci
 8.     FOR petlja - C programi - Frejm /FRAMES/
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 10.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 11.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C

 

   

abc C++
 1.  FOR petlja
 2.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC program i C++ program
 3.     FOR petlja - Algoritmi, Pascal program i C++ program
 4.     FOR petlja - Algoritmi i C++ programi
 5.     FOR petlja - Programski jezici C++ i BASIC
 6.     FOR petlja - Programski jezici C++ i Pascal
 7.     FOR petlja - Programski jezici C++ i Python
 8.     FOR petlja - Programski jezici C++ i C
 9.     FOR petlja - Programski jezici C++ i Java
 10.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 11.     FOR petlja - C++ programi - Izbor zadataka
 12.     FOR petlja - C++ programi - Riješeni zadaci
 13.     FOR petlja - C++ programi - Frejm /FRAMES/
 14.     Zadaci bez rješenja za FOR petlja - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 15.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u C++

 

   

abc Java
 1.   FOR petlja
 2.     FOR petlja - Teorijska priprema
 3.     FOR petlja - Algoritmi, BASIC i Java programi
 4.     FOR petlja - Algoritam, Pascal i Java program
 5.     FOR petlja - Algoritmi i Java programi
 6.     FOR petlja - Programski jezici Java i BASIC
 7.     FOR petlja - Programski jezici Java i Pascal
 8.     FOR petlja - Programski jezici Java i Python
 9.     FOR petlja - Programski jezici Java i C
 10.     FOR petlja - Programski jezici Java i C++
 11.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO WHILE petlja
 12.     FOR petlja - Riješeni zadaci
 13.     FOR petlja - Java programi - Frejm /FRAMES/
 14.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 15.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Javi

 

   

abc Python
 1.   FOR petlja
 2.     FOR petlja - Teorijska priprema
 3.     FOR petlja - Algoritmi i Python programi
 4.     FOR petlja - Programski jezici Python i BASIC
 5.     FOR petlja - Programski jezici Python i Pascal
 6.     FOR petlja - Programski jezici Python i C
 7.     FOR petlja - Programski jezici Python i Java
 8.     FOR petlja - Programski jezici Python i C++
 9.     Tri petlje u istim prozoru - FOR, WHILE i DO-WHILE petlja
 10.     FOR petlja - Python programi - Riješeni zadaci - Frejm /FRAMES/
 11.     Zadaci bez rješenja za FOR petlju - riješeni sa WHILE ili DO WHILE petljom
 12.     FOR petlja - Zadaci bez rješenja u Python-u

Index