abc ALGORITMI priručnik
Organizacija i odlike sajta "abc Algoritmi" - Pripremni test

Pripremni tekst omogućuje korisniku da poslije odgovaranja na 15 pitanja dobije spisak pogrešnih odgovora i da na svaki pograšan odgovor dobije opis ispravnog odgovora.

abc Algoritmi - Pripremni test, postupak:

  1. abc ALGORITMI sajt.
  2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
    test priprema
  3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Riješeni zadaci:
  1.    Linijska struktura - test priprema
  2.    Razgranata struktura - test priprema
  3.    FOR petlja - test priprema
  4.    WHILE petlja - test priprema
  5.    REPEAT petlja - test priprema

 

Organizacija sajta     Index