СРПСКИ
РОМАНТИЗАМ

Бранко Радичевић - "Ђачки растанак"

   

    Ђачки ерастанак је најљепша и најпопуларнија пјесма Бранка Радичевића која има облик дуже пјесме, поеме, са скоро 550 стихова. То је пјесма о младости и ђаковању, о младалачким забавама и заносима, пуна радости и свјетлости, смијеха и усклика, граје и пјесме. То је пјесма о сјећању на славне и тужне дане прошлости, на јунаке и њихова дјела, родољубива пјесма снажног заноса и поноса. Ово је и пјесма о једном времену које је обиљежено омладинским покретом и омладинским идејама о коначном обрачуну са злом у свијетлој перспективи будућности. Поема је ревокација блиске прошлости, времена ђаковања у Карловцима. Тек што је 1843. године дошао у Беч на студије права, Радичевић је осјетио потребу да запјева о својој младости проведеној у Карловцима и опроштајној ноћи коју је провео са друштвом пред свој одлазак у Темишвар. У јануару 1844. године, настала је ова поема којом се одужио својој младости и друговима.

    Ђачки растанак као и већина пјесама из прве пјесникове збирке, представља преокрет у лирском пјевању на српском језику. Класицистичка крутост и озбиљност овдје су замијењене ослобођеном формом; једноставним темама и мотовима који су животни и реалистички; најприроднијим људским осјећањима младалачке раздраганости и разиграности уз повремено сјетне и тужне тонове; чистим народним језиком са богатим наносима дијалекатских црта појединих српских крајева; разбокореним стилом који је дошао са извора народног лирског пјевања.

    Широка композиција поеме проистекла је из тематског богатства. Преплитање мотива је врло сложено, живо и природно: природа, завичај, ђаковање, дружење, љубав, берба, пјесма и игра, национална прошлост. Смјењују се осјећања загрцнуте радости, одушевљења, анакреонских расположења, сјете, туге, снажног родољубља.

  Бранко Радичевић
  Биографија
  Кад млидијах умрети
  Ђачки растанак
   
  Ђура Јакшић
  Биографија
  Орао
  На липару
   
  Ј. Јовановић Змај
  Биографија
  Ђулићи
  Родољубива поезија
  Поезија за дјецу
   
  Лаза Костић
  Биографија
  Међу јавом и мед сном
  Santa Maria della Salute