СРПСКИ
РОМАНТИЗАМ

Ђура Јакшић - "На липару"

          Пјесма "На Липару" настала је 1867. године у Сабанти код Јагодине гдје је Јакшић радио као учитењ пошто је по казни премештен из крагујевачке гимназије. Пјесма је највјероватније добила име по липама којих је било много око школе. Обично се наслов "На Липару" узима као заједнички наслов за двије пјесме - за пјесму "Поноћ" и за пјесму "Вече". Пјесма "Поноћ" објавњена је годину дана раније, 1866. године у листу "Вила". Из тога се закњучује да у стварању ових пјесама нема хронологије, али их повезује садржина: исповијест која је почела у пјесми "на Липару" дијалогом са птицама (славујима), наставља се у пјесми "Поноћ" монологом који је упућен сјенима мајке. Међу овим пјесмама постоји градацијски однос исказаних негативних осјећања и расположења: у пјесми "На Липару" благо је назначена резигнација лирског субјекта и разочарење свијетом и животом; у пјесми "Поноћ" разочарење је достигло врхунац, лирски субјект је захваћен мрачним песимизмом, осјећањем немоћи и очајања.

     Пјесник се опредијелио за дијалошку форму јер она омогућава непосредно исказивање два различита субјекта из два различита свијета. Форма двопјева не само да предочава два виђења живота, двије душе, два тона говорења, него твори двије потпуно различите лирске форме.Пјесма лирског субјекта има облик елегичне пјесме из које зраче сјета и резигнација, туга и бол; њен ритам је спор, смјењују се дванаестерац и једанаестерац. Пјесма птица је дитирамб полетног ритма, лепршавог говора, лакога стиха, једноставне риме, свијетлих слика, чистих и искрених осјећања љубави и њежности; доминира стих од четири слога уз неколико стихова од три и пет слогова. Дијалошком формом су предочена два контрастна свијета и притом је свјетлост дитирампских сегмената нагласила тамне тонове елегичних стихова.

  Бранко Радичевић
  Биографија
  Кад млидијах умрети
  Ђачки растанак
   
  Ђура Јакшић
  Биографија
  Орао
  На липару
   
  Ј. Јовановић Змај
  Биографија
  Ђулићи
  Родољубива поезија
  Поезија за дјецу
   
  Лаза Костић
  Биографија
  Међу јавом и мед сном
  Santa Maria della Salute