СРПСКИ
РОМАНТИЗАМ

Ђура Јакшић - Биографија

   

    Ђура Јакшић (1832-1878), рођен је у Српској Црњи, у свештеничкој породици. Пошто двапут бјежи из трговачке школе у коју га отац уписује, завршава три разреда гимназије а потом учи сликарство у Темишвару, Бечу, Пешти, Великом Бечкереку и Минхену. Није стекао шире опште или књижевно образовање јер је сав био усредсређен на сликарство као позив и рано је почео да слика по наруџби и тако обезбјеђује егзистенцију. Из Војводине прелази у Србију, учитељује по забитим селима. Немиран дух, пргав и нетрпељив, вјечити бунџија- Јакшић је свуда долазио у сукоб са појединцима, друштвом, властима. Стално је премјештан, отпуштан из службе, судски гоњен због свога књижевног рада или мишљења. Посљедњих година радио је као коректор Државне штампарије у Београду. Умро је од исцрпљености и туберкулозе у Београду 1878. године.

    У лирској поезији је остварио тематско богатство и највећи умјетнички домет иако је објавио само једну књигу пјесама ("Песме", 1873). Ове су пјесме искрене и доживљене, одликује их сликовитост и музикалност, снажна осјећања и богат израз. поетски занос и егзалтирани тон. Широка је лепеза његових поетских мотива: љубавне пјесме ("Љубав", "Кога да љубим", "На ноћишту"), елегије ("На Липару", "Поноћ"), родољубиве ("Падајте браћо", "Отаџбина"), описне ("Кроз поноћ", "Вече"), социјалне ("Ратар", "Шваља"), полемичке ("Ћутите, ћутите, Јевропи"), сатиричне ("Отац и син"), винске ("Мила").

  Бранко Радичевић
  Биографија
  Кад млидијах умрети
  Ђачки растанак
   
  Ђура Јакшић
  Биографија
  Орао
  На липару
   
  Ј. Јовановић Змај
  Биографија
  Ђулићи
  Родољубива поезија
  Поезија за дјецу
   
  Лаза Костић
  Биографија
  Међу јавом и мед сном
  Santa Maria della Salute