СРПСКИ
РОМАНТИЗАМ

Лаза Костић - "Међу јавом и мед сном"

    Срце моје самохрано,
ко те дозва у мој дом?
неуморна плетисанко,
што плетиво плетеш танко
међу јавом и мед сном. 

Срце моје, срце лудо,
шта ти мислиш с плетивом? 
ко плетиља она стара,
дан што плете, ноћ опара,
међу јавом и мед сном.  

Срце моје, срце кивно,
убио те живи гром! 
што се не даш мени живу
разабрати у плетиву 
међу јавом и мед сном.

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

             Пјесма настаје у додиру сна и јаве, "међу јавом и мед сном", у инспиративном тренутку који може да има различите подстицаје материјалног или духовног поријекла; она се обликујеу језику али тај језик пјеснички, у пјесничкој употреби. Пјеснички језик је саображен пјесниковим мислима и осјећајима, он је помјерен од уобичајеног и свакодневног, ријечи добијају смислове и значења зависно од мјеста у реченици, од лексичких спрегова, контекста. Поетско казивање је сликовито фигуративно, симболично, алегоријско - да би се схватило, ваља открити дубинско значење ријечи, слика и цијелог књижевног дјела. Поетско казивање је некада као "пјена" - тек да проникнемо у смисао, он спласне, изгуби се. Оно нема јасне и препознатљиве обрисе него је лелујаво, прозрачно, блиједо. Пјесма "Међу јавом и мед сном" Лазе Костића једна је од таквих пјесама које дјелују загонетно и неухватљиво.

            У овој пјесми СРЦЕ је метафора за стваралачки субјект (пјесника), односно за стваралачко ЈА лирског субјекта, а ПЛЕТИВО је метафора за пјесму као продукт стваралачког процеса. У пјесми се налазе још неки мотиви сакривени испод дословног значења пјесничких слика. Три су мотива проистекла из два наведена основна мотива - то су мотив пјесничког стварања (стваралачког процеса који се одвија у простору "међу јавом и мед сном") и мотив разумјевања пјесме. Асоцијативним импулсима овдје оживљавају и преплићу се један фолклорни мотив (плетиља) и један антички мотив (Пенелопа, Одисејева жена). Ови допунски мотиви имају само илустративно - поредбени карактер.

 
  Бранко Радичевић
  Биографија
  Кад млидијах умрети
  Ђачки растанак
   
  Ђура Јакшић
  Биографија
  Орао
  На липару
   
  Ј. Јовановић Змај
  Биографија
  Ђулићи
  Родољубива поезија
  Поезија за дјецу
   
  Лаза Костић
  Биографија
  Међу јавом и мед сном
  Santa Maria della Salute