СРПСКИ
РОМАНТИЗАМ

Јован Јовановић Змај - "Ђулићи"

   

Ђулићи су интимна лирика о љубавној срећи. Настала је спонтано и лако, из сопственог доживљаја искрене љубави. Женидба са Ружом Личанин, љубав, породица, дјеца, срећа - то су били подстицаји за овај лирски циклус који садржи 73 пјесме. Назив указује на актуелност источњачке поезије у пјесниковом времену, коју је и сам преводио. Понекад се каже да је овај циклус хроника пјесникове љубави: искључива тема ових пјесама је љубав, али су пјесме настајале спонтано, баш онако како пјесник објашњава у 71. ђулићу: "Срце ми је лисно дрво, / а песме га цветом ресе; / један поглед, један осмех / увек који цветак стресе".

Певање у Ђулићима је одмерено, уздржано, чедно и пристојно - нема чулних експлозија, нема сензуалности, љубавних екстаза. О љубави се пјева смерно и кротко; осјећања су смирена и племенита, све у духу патријархалне скромности; баш зато из њега зрачи љупкост и умиљатост. Уз све то, исказана љубав према жени је снажна, искрена и доживљена - то је идеална љубав у идиличној атмосфери. Језик је једноставан, без кићења и без јаких ријечи или патоса.

 

  Бранко Радичевић
  Биографија
  Кад млидијах умрети
  Ђачки растанак
   
  Ђура Јакшић
  Биографија
  Орао
  На липару
   
  Ј. Јовановић Змај
  Биографија
  Ђулићи
  Родољубива поезија
  Поезија за дјецу
   
  Лаза Костић
  Биографија
  Међу јавом и мед сном
  Santa Maria della Salute