Grafikon /CHART/

 

Slika 1. Dijelovi grafikona (Slika je mapirana )

Slika 2. Dijelovi grafikona (Slika je mapirana )

   

Slika 3. Dijelovi grafikona (Slika je mapirana )

Slika 4. Dijelovi grafikona (Slika je mapirana )

 

1. Grafikon /CHART AREA/

     

2. Područje grafikona /PLOT AREA/

     

Legenda /LEGEND/

     

Tabela vrijednosti /DATA TABLE/

     

Pomoćne linije grafikona /GRIDLINES/

     

Horizontalna osa /HORIZONTAL AXIS/

     

Vertikalna osa /VERTICAL AXIS/

     

Naslov grafikona /CHART TITLE/

     

Naziv horizontalne ose /HORIZONTAL AXIS TITLE/

     

Naziv horizontalne ose /VERTICAL AXIS TITLE/

     

/DATA LABEL/

 

Dodatne informacije o podacima

 

/DATA POINTS/

 

Pojedinačne vrijednosti nacrtane u grafikonu, predsatvljene na različeite načine.

 

Nazvi tabele /LEGEND KEYS/

     
 1. Grafikon /CHART/
 2.    Kreiranje dijagrama /CREATE CHART/
 3.    3D rotacija /3D ROTATION/
 4.    Naslov dijagrama /CHART TITLE/
 5.    Postavljanje labels-a
 6.    Kreiranje naslova /LABELS/
 7.    Prikaz vrijednosti na osama
 8.    Promijena boje chart-a
 9.    Promijena izgleda dijalgrama
 10.    Promijena podataka u chart-u
 11.    Zamijena reda-kolone

 Index