GEOGRAFIJA

Agrarna geografija

Vojna geografija

Geografija naselja

Demografija

Ekonomska geografija

Etnogeografija

Politička geografija

Saobraćajna geografija

Galerija slika

Kviz

~ GEOGRAFIJA ~

Geografija ili zemljopis je kompleksna nauka koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, te veze i odnose između njih. Naziv geografija je grčkog porekla i dolazi od gea-Zemlja i grafein-pisati, opisivati. Iako geografija nije jedina nauka o Zemlji, ona je praktično jedina mostna nauka između prirodnih i društvenih nauka s tim što se, kao na predmet proučavanja, fokusira na geografski omotač, uslovno rečeno Zemljinu površinu kao najsloženiji i najuniverzalniji sistem naše planete.

Ljiljana Sukur, IV2, Gimnazija Banja Luka