GEOGRAFIJA

Agrarna geografija

Vojna geografija

Geografija naselja

Demografija

Ekonomska geografija

Etnogeografija

Politička geografija

Saobraćajna geografija

Galerija slika

Kviz

~ GEOGRAFIJA ~
Politička geografija

Politička geografija je deo društvene geografije, tesno vezan sa politikom. Bavi se proučavanjem uticaja prirodnih uslova i odgovarajućih društveno-ekonomskih faktora na postanak, političko-teritorijalni razvoj, političko uređenje i granice država, kao i na njihovu administrativno-teritorijalnu podelu.

Proučava i promene na političkoj karti i u političkoj strukturi sveta, kao posledicu istorijskih i društvenih promena.

Politika je način i manir donošenja odluka grupe ljudi. U širem smislu, pojam se odnosi na gotovo sve vrste uzajamnih dejstava u društvu.

Politika je i proces i metod sticanja i održavanja podrške javnosti odnosno sticanja političke moći.

Nauka koja proučava političko ponašanje i istražuje metode sticanja i primene vlasti, nametanja volje jedne grupe drugoj, zove se političke nauke.

 

 

Primjer političke karte: