GEOGRAFIJA

Agrarna geografija

Vojna geografija

Geografija naselja

Demografija

Ekonomska geografija

Etnogeografija

Politička geografija

Saobraćajna geografija

Galerija slika

Kviz

~ GEOGRAFIJA ~
Etnogeografija

Etnogeografija je granična disciplina geografije. Naziv joj potiče od grčke reči - ethnos, što znači narod, pleme. Tesno je povezana sa etnologijom. Proučava geografski razmeštaj etničkih zajednica, osobenosti njihovog naseljavanja i uzajamne teritorijalne odnose u tesnoj zavisnosti od socio-ekonomskih, političkih, prirodnih i drugih faktora.

Njen osnovni zadatak je utvrđivanje nacionalnog sastava zemalja sveta, njihova brojnost, izdvajanje podgrupa (etničkih, lingvističkih, religijskih i dr).

Narodi (koristi se i reč Nacija od lat: nasci, što znači biti rođen) predstavljaju složene pojave na koje utiče zbir kulturnih, političkih i psiholoških činilaca.

Kulturno, narod je grupa ljudi koji su povezani zajedničkim jezikom, verom, istorijom i tradicijom, iako narod odlikuje kulturna raznolikost.

Politički, narod je grupa ljudi koji sebe doživljavaju kao prirodnu političku zajednicu. Iako se to obično izražava kroz želju za uspostavljanje ili očuvanje države, može takođe da dobije i oblik građanske svesti.

Psihološki, narod je grupa ljudi koje odlikuje međusobna odanost, odnosno privrženost u vidu patriotizma. Međutim, za tu povezanost nije uslov pripadnost narodu - i oni koji nemaju nacionalni ponos mogu smatrati da joj „pripadaju“.

Sa sociološkog stanovišta, narod predstavlja globalnu društvenu zajednicu koja se javlja u robovlasništvu, u doba prerastanja krvno-srodničkih zajednica u više oblike udruživanja koji za svoju osnovu imaju prevashodno teritorijalnu povezanost svojih članova.