GEOGRAFIJA

Agrarna geografija

Vojna geografija

Geografija naselja

Demografija

Ekonomska geografija

Etnogeografija

Politička geografija

Saobraćajna geografija

Galerija slika

Kviz

~ GEOGRAFIJA ~
Saobraćajna geografija

Saobraćaj je organizovano kretanje transportnih jedinica na mreži saobraćajnica. On je neželjena posledica transporta i postoji samo ako postoje transportne jedinice koje se kreću po zajedničkoj mreži.

Osnovna podela saobraćaja po vidovima je na:
Drumski saobraćaj
Železnički saobraćaj
Vazdušni saobraćaj
Cevovod
Vodeni saobraćaj
Telekomunikacije
Prenos poruka

Saobraćajna geografija je deo ekonomske geografije, u sklopu društvene geografije. Bavi se poučavanjem geografskih pretpostavki, razvoja i teritorijalnog razmeštaja saobraćajnica i saobraćajnih kompleksa.

Istražuje saobraćajne sisteme sveta kao celine i pojedinih njegovih delova, pritom, obazirući se na geografske preduslove i posledice funkcionisanja istih.