Rad sa zatvorenim površinama
Crtanje osnovnih  oblika:

- Crtanje kvadrata

- Crtanje kruga, isecanje kruga

- Crtanje mnogougla

Crtanje posebnih oblika:
Basicshape:
- strelice
- oblačići

- Crtanje spirale

- Crtanje tabele