3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.1. Programski jezici

3.2.Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL

3.3. Faze razvoja programa

3.4. Korištenje integrisane radne sredine - IDE TURBO PASCAL-a

3.5. Kad koristiti IDE?

3.6. Startanje TURBO PASCAL-a

3.7. Editovanje, snimanje i kompajliranje programa

3.8. Dijalog prozor

Index