5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

Tip podataka određuje operatore i funkcije koji su definisani na tom tipu podataka, kao i vrijednosti koje može da prima. Opseg vrijednosti su cijeli brojevi (SMALL i LARGE INTEGER), realni brojevi (REAL ili FLOATING POINT),  znakovni i string.

Podatak je opšti pojam za svaki objekat koji se obrađuje na računaru. U računaru se podaci predstavljaju nizom binarnih cifara. Mašinski nezavisni jezici omogućuju jednostavnije predstavljanje podataka uvođenjem tipa podataka.

5.1. Pojam tipa podataka

5.2. Vrste tipova

5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/

5.4. Realni tip /REAL/

5.5. Znakovni tip /CHAR/

5.6. Logički tip /BOOLEAN/

5.7. Skalarni tip

5.8. Intervalni /SUBRANG/

Index