7.2.   IF THEN ELSE
Izbor zadataka

N a p o m e n a: Ispred  ELSE naredbe se nikad ne piše tačka zaraz (;) jer je  to dio IF THEN ELSE naredbe.

Tekst zadatka

Rjesenje

 

Redoslijed pisanja naredbi u razgranatoj strukturi.

.html

1

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

2

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

3

Od dva broja naći veći.

.html

4

Od tri broja naći najveći.

.html

5

Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg.

.html

6

Ispisati recipročnu vrijednost broja.

.html

7

Naći korijen učitanog broja.

.html

8

Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja.

.html

9

Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat.
                   |    sqrt(a)   a > 0
          y =    |
                   |   sqr(a)    a < 0   

.html

10

Učitati dva realna broja, ako je prvi veći ili jednak  drugom, napisati njihov zbir inače razliku.

.html

11

Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

.html

Razgranata struktura     Index