WINDOWS

WINDOWS je grafički operativni sistem /GUI/.

█ Osnovne odlike WINDOWS-a:
Grafičko okruženje, radi po principu izaberi od ponuđenog. MICROSOFT WINDOWS je grafičko okruženje, odnosno grafički korisnički interfejs /GUI/. Rad u WINDOWS okruženju se razlikuje od rada u DOS-u. Osnovna odlika DOS-a je komandna linija. Naredbe u WINDOWS-u se ne ukucavaju nego biraju, opcije se uključuju ili isključuju. Sve ovo utiče na lakoću upotrebe WINDOWS okruženja.
DESKTOP - WINDOWS je organizovan na principu da je sve na radnom stolu /DESKTOP-u/, koji sadrži ikone, prozore prečice i slično. >>>
• Jednoobraznost izgleda, akcija i upravljanja programima grafičkog okruženja. Svi programi pisani za WINDOWS imaju iste osobine za komunikaciju sa korisnikom. Svi programi u WINDOWS-u su urađeni samo sa 4 elementa (prozor, ikona, dijalog prozor i meni).
• Parametare okruženja (CONTROL PANEL) podešava korisnik. >>>
• Zajednički drajveri za: štampač, tasturu, miša, monitor itd. Sve aplikacije koriste iste fontove. >>>
WINDOWS podržava rad programa u DOS okruženju. Programi napisani u DOS-u možete izvoditi pod novim okruženjem.
HELP, veliki broj opisa i pomoći za mnogobrojne aktivnosti u WINDOWS-u.
SEARCH, jednostavni postupci traženja fajla/foldera.
• Omogućuje rad drugih programa. Programi koji se isporučuju uz ovaj paket su osnovni, polazni komplet. Punu snagu WINDOWS dobija instalacijom specijalizovanih paketa (programa za obradu teksta, za grafiku CAD i slično).
• Više aplikacija je moguće istovremeno izvoditi /MULTITASKING/. Pod DOS-om se u jednom trenutku može izvesti samo jedan program. WINDOWS omogućuje izvođenje više programa istovremeno. Na primjer: možete istovremeno startati štampanje, obradu podataka i za sve to vijeme kucati vaš tekst u tekst procesoru.
• Primjena sekundarne tipke miša (CONTEXT meni, SHORTCUT meni, meni prečice, brzi meni) je povećana. 4 naziva za isti meni). >>>
SHORTCUT - prečice, formiranje ikone za brži pristup programima. >>>
• Prenos podataka iz aplikacije u aplikaciju je jednostavna preko CLIPBOARD-a ili OLE tehnikom. WINDOWS igra ulogu posrednika u prenosu. >>>
• Mnoge aktivnosti u WINDOWS-u se mogu izvesti na više načina. Na primjer promjena veličine prozora dugmad ili okvir i ugao prozora.

Index