Znanje.org >> Knjige >>  

O knjizi:

FRONT PAGE 98
   
1. UVOD      pdf
2. START FRONT PAGE-a pdf
3. DIJELOVI PROZORA FRONT PAGE-a pdf
4. FONT - TIPA SLOVA U FRONT PAGE-u pdf
 • Izbor fonta - tipa slova u FRONT PAGE-u 98 iz TOOLBAR -a
 • Izmjena veličine fonta iz FORMATTING TOOLBAR-a
 • Izbor stila fonta iz FORMATTING TOOLBAR-a i tipkama tastature
 • Izbor fonta i veličine fonta iz FONT dijalog prozora 
 • Primjeri 
5. EDITOVANJE TEKSTA pdf
6. FORMATIRANJE TEKSTA pdf
7. UVLAČENJE TEKSTA /INDENT/ pdf
8. ODREDIŠTE /BOOKMARK/
       Drugi autori:   ODREDIŠTE / BOOKMARK
       ODREDIŠTE / BOOKMARK interaktivno
pdf
9. VEZA /HYPERLINK/
       Drugi autori:   VEZA / HYPERLINK
      VEZA / HYPERLINK interaktivno
       Primjeri
 
pdf
10. POZADINA /BACKGOUND
       Drugi autori:   POZADINA / BACKGOUND
       POZADINA / BACKGOUND interaktivno
        Primjeri
 
pdf
11. KREIRANJE, OTVARANJE I SNIMANJE DOKUMENTA  pdf
 • Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta dugmadima TOOLBAR-a
 • Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta tipkama tastature
 • Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta opcijama FILE menija
 • Kreiranje dokumenta u FRONT PAGE
 • Otvaranje dokumenta u FRONT PAGE
 • Snimanje dokumenta u FRONT PAGE

12.

BLOK /BLOCK/  

pdf
 • Označavanje bloka mišem
 • Označavanje bloka tipkama tastature
 • Označavanje bloka mišem
 • Označavanja bloka korištenjem linije bloka
 • Brisanje oznaka bloka
 • Premještanje bloka
 • Kopiranje bloka
13. BULITI I NUMERACIJA /BULLETS & NUMBERING/ pdf
 • Postavljanje bulita i numeracije iz TOOLBAR-a
 • Izbor i promjena bulita i numeracije
 • Buliti
 • Numeracija
 • Izmjena izgleda BULLETS-a
14. KRETANJE PORUKE /MARQUEE/    pdf

15.

TABELA /TABLE/  

 • Ubacivanje tabele dijalog prozorom INSERT TABLE
 • Ubacivanje tabele iz TOOLBARA-a
 • Konvertovanje teksta u tabelu i obratno
 • Editovanje sadržaja ćelije
 • Izmjena paramaetara tabele
       Drugi autori:   TABELA
        TABELA interaktivno
       Primjeri
 

16.

LINIJA ALATA TABELE /TABLE TOOLBAR/

17.

DODAVANJE SLIKE

 • Parametri slike /IMAGE PROPERTIES/

       Drugi autori: INSERT PICTURE interaktivno

18.

LINIJA ALATA SLIKE /IMAGE TOOLBAR/

19.

RAMOVI /FRAMES/

20.

PRINT PRIVIEW DIJELOVI PROZORA INTERNET EXPLORER-a

21.

ŠTAMPANJE /PRINT/

Literatura pdf
Organizacija sajta
     Primjeri
 
 


Da li ima oblasti ljudske djelatnosti koja ne koristi Internet? 
Vjerovatno ne. 

Da li želite samo da koristite informacije?
Budite kreativni i sami pravite sadržaje.

Da li je to moguće? 
Korisnik Word-a može da koristi FRONT PAGE i kreira Web stranice.

Prelazak je jednostavan, a rezultati kvalitetni.

Priručnik sadrži opis postupaka rada u FRONT PAGE-u od početka.

 2002.09.16.


"Znanje.org" ne odgovara za sadržaj pojedinačnih stranica.
Site ne nudi sadržaje eksplicitnog karaktera i dozvoljeno je pregledavanje svim starosnim kategorijama.

Copyright © 2001 by ZNANJE.ORG