8.0. CIKLIČNA STRUKTURA - petlje

8.1. FOR petlja

8.2. WHILE petlja

8.3. REPEAT UNTIL petlja

8.4. Primjeri i zadaci

Index