12. Zadaci za vježbu i gotovi programi

 

Tekst zadatka

Rješenje

39.

Ispisati sve savršene brojeve do 10000. Savršeni broj je onaj koji  je jednak sumi svojih djelitelja isključujući  njega  (npr. 6=1+2+3).

.html

39.1

Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca.

.html

49.

Naći djelitelje unesenog broja.

.html

49-1

Napisati program za provjeru da li je upisani broj prost.

.html

49_2

Napisati program za ispis faktora učitanog broja. Ispis napreaviti prema uzorku:
... = 1 * ... * ... * ... * ...

.html

71.1

Napisati program za izračunavanje sume harmonijskog niza:
             1 + 1/2  + 1/3 +  ... + 1/n

.html

73.1

Napisati program za izračunavanje sume niza:
             1 - 1/2  + 1/3 -+  ... -+ 1/n

.html

Dvocifreni i trocifreni brojevi.

 

 

 

Izbor zadataka 1

 

a.1.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.1.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.2.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.3.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.4.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.5.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.6.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

 

 

Izbor zadataka 2

 

b.1.

Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600.

.html

b.2.

Ispisati tablicu množenja do 10.

.html

b.3.

Ispisati trocifrene avogadrove brojeve
(371=33 + 73 + 13).

.html

b.4.

Ispisati permutacije brojeva od 1 do 4.

.html

b.5.

Napisati PROGRAM kojim se štampaju svi trocifreni brojevi abc koji imaju svojstvo
(abc)=(ab)2-c2 (147=142-72)

.html

6.6.

Napisati PROGRAM kojim se štampaju svi trocifreni brojevi koji imaju osobinu da su djeljivi brojem koji se dobije izbacivanjem srednje cifre.
(100:10, 121:11...)

.html

b.7.

Ispisati pitagorine brojeve (x2 + y2 = z2, x,y<=40) i koliko ih ima.

.html

b.8.

Napisati PROGRAM kojim se određuju i ispisuju svi savršeni brojevi od 2 do m. (broj je savršen ako je jednak sumi svojih djeljitelja isključujući njega samog  28=1+2+4+7+14)

.html

 

Napisati program koji za učitani datum određuje i ispisuje sutrašnji datum.

.html

 

Napisati program koji na osnovu učitanog broja mjeseca i dana u mjesecu godine koja nije prestupna određuje redni broj odgovorajućeg dana u godine.

 

 

Napisati program koji na osnovu učitanog broja mjeseca i dana u mjesecu godine koja je prestupna određuje redni broj odgovorajućeg dana u godine.

 

 

Napisati program koji na osnovu učitanog broja mjeseca i dana u mjesecu godine koja se provjerava prestupna određuje redni broj odgovorajućeg dana u godine.

 

 

Napisati program za pretvaranje decimalnog u rimski zapis broja (nestandardan zapis npr.4 se piše IIII).

WHILE petlja

 

Napisati program za pretvaranje decimalnog u rimski zapis broja (standardan zapis npr.4 se piše IV).

WHILE petlja

 

Napisati program za prikaz rimskih brojeva koji predstavljaju stepen broja 2 (2, 4, 8, 16, ...)

 

     

a.31.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja
WHILE petlja
REPEAT petlja

a.31.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

a.32.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

FOR petlja
WHILE petlja
REPEAT petlja

a.32.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

a.32.1.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.32.1.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

a.36.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.36.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.36.1.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.36.1.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

 

a.36.2.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.36.2.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.36.3.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.36.3.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

.html

a.37.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

a.38.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

a.39.

Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

a.38

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

a.39

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

a.38

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

a.39

Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):

.html

2004

Napisati program za ispis cifarske piramide:

.html

FOR petlja - Primjeri

FOR petlja - Pelja u petlji - Ugnježdena petlja

14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima

14.1. Ispis dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.2. Suma dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.3. Proizvoda i brojanja dvocifrenih brojeva po određenim kriterijima

14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje

14.5. Ispis trocifrenih brojeva sa jednom petljom - izdvajanje cifara

14.6. Suma, proizvod, brojac trocifrenih brojeva

Index