Vrste podataka u tabelama /DATA TYPES/
 

ACCESS ima mogućnost rada sa različitim tipovima podataka. Za kvalitetno korištenje mogućnosti ovog programskog paketa, kao i sličnih aplikacija, važno je ispravno korištenje tipova podataka /DATA TYPES/. Budi pažljivi pri izboru dovoljno studiozni jer naknadno mijenjanje može dovesti do utroška vremena, grešaka i nerviranja.

Tipovi podataka mogu da posluže i za sprečavanje grešaka prilikom unošenja podataka. Npr, polje koje je formatirano tako da se u njega unose brojevi onemogućuje da u njega unesemo tekst. Tip podatka određuje šta se može sačuvati u polju. Da bismo polju odredili tio, polje označimo, odaberemo DATASHEET-DATA TYPE&FORMATING-DATA TYPE, otvorimo padajuću listu i izaberemo tip. ACCESS automatski dodjeljuje poljima tip podataka TEXT (kao podrazumijevani tip podataka), pa ga moramo mijenjati ukoliko nam ne odgovara.

Svako polje ima pridružena svojstva: veličinu, format, podrazumijevanu vrijednost
Svojstvo polja je atribut koji definiše izgled ili ponašanje polja u bazi podataka. Na primjer, broj decimalnih mjesta koji se prikazuje u numeričkom polju definiše izgled polja. Svojstvo koje primorava korisnika da unese podatak u polje, A ne da ga ostavi praznim, kontroliše ponašanje polja. Za polje tipa DATA/TIME, automatski se prikazuje komandno dugme kalendara kako bismo lakše našli i unijeli datum. U prikazu DESIGN za tabele, ACCESS prikazuje spisak svojstava polja koji zavise od tipa podataka.

Vrste podataka u tabelama /DATA TYPES/, postupak:

  1. Otkucati ime u ćeliju FIELD NAME,
  2. Preći u ćeliju DATA TYPE.
  3. Otvoriti padajuću listu DATA TYPE.
  4. Izabrati odgovarajući tip podataka.
  5. Kraj.
   

TEXT - Alfanumerički znaci - podrazumijevani tip podatka. Može biti i kombinacija teksta i brojeva, kao i brojevi koji ne učestvuju u izračunavanju (telefonski brojevi). To polje može da sadrži najviše 255 znakova.

Maksimalan broj znakova u tekstualnom polju /MAX NUMBER OF CHARACTERS IN A TEXT FIELD/ je 255.

Svojstva polja tipa Text
Text je tip polja opšte namjene, prihvata svaku kombinaciju slova, brojeva i drugih znakova.

Vrste podataka - Tekst /DATA TYPE - TEXT/

Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/

Promjena veličine tekstualnog polja /DATA TYPE TEXT FIELD SIZE/ 2

MEMO - Alfanumerički znaci najčešće za opise /DESCRIPTION/. – (bilješka), prima veće količine neformatiranog teksta, do 65536 znakova, kao što su dopisi, pisma, novinski članci i slično

Maksimalan broj znakova u tekstualnom polju /MAX NUMBER OF CHARACTERS IN A MEMO FIELD/ je 65,535

Numerički podaci /NUMBER/ koji se koriste u izračunavanjima.
Numeričke vrijednosti /NUMBER/ ima više vrsta i opsega vrijednosti:

Vrste podataka - Broj /DATA TYPE - NUMBER/

Datum i vrijeme /DATE/TIME/ – kalendarski datum (vrijeme), calendar se automatski prikazuje pored polja kako bi se datum lakše unio u polje.

Vrste podataka - Datum i vrijeme /DATA TYPE - DATE&TIME/

Novčane vrijednosti /CURRENCY/ – vrijednost u valuti i podaci koji se koriste u izračunavanjima u kojima se koriste vrijednosti s jednim do četiri decimalna mjesta.

Jedinstvana numerčika vrijednost /AUTONUMBER/ – (automatsko dodjeljivanje broja) jedinstven broj čija se vrijednost uvećava za jedan ili slučajni brojevi koje access dodjeljuje novim zapisima tabele. Vrijednosti broja ovog tipa se ne mogu promijeniti.

Jedinstvana numerčika vrijednost /DATA TYPES - AUTONUMBER/
Primarni ključ /DATA TYPES - PRIMARY KEY/

Bulova vrijednost /YES/NO/. Koristi se za polja tipa "Tačno/netačno" koja sadrže jedno od dvije mogućnosti. - polje koje može imati samo jednu od dvije vrijednosti.

OLE objekt /OLE OBJECT/ – objekat povezan sa accessovom tabelom ili umetnut u nju. Koristi se za unos slika, muzike i video zapisa.

Hiperveza /HYPERLINK/ – veza koja, kada se pritisne mišem, vodi do drugog fajla, mjesta u fajlu ili  Web lokacije.

ATTACHMENT – prilog, omogućava da u bazi podataka čuvamo cijele fajlove, uključujući i slike, dokumente i tabele iz programa za tabelarne proračune. (filmovi, muzika i druge velike multimedijalne datoteke nisu podržane jer veličina svih accessovih baza podataka ne može premašiti 2 GB)

LOOKUP WIZARD – čarobnjak koji nam pomaže da napravimo polje čije se vrijednosti biraju među vrijednostima iz druge tabele, upita ili iz spiska vrijednosti

 

Izračunata vrijednost /CALCULATE/

  Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Index