if, else, else if

 IF iskaz se koristi radi aktiviranja neka naredba ako je određeni uslov ispunjen.

Struktura koda sa if iskazom se sastoji od riječi if iza koje slijedi:

  • uslov zatvoren u zagradu i
  • naredbe zatvorene u vitičaste zagrade.
Struktura koda sa if iskazom:
if (uslov) {
       naredbe1
}

Skripta kojom se provjerava da li je korisnik upisao riječ "rozu" u polje za upis. Ukoliko jeste pisace poruka "Vjerovatno si žensko".
<html>
<script type="text/javascript">
 function funkcija4(){
  var boja = prompt("Koju boju najviše voliš?")
  if (boja == "rozu") {
       alert("Vjerovatno si žensko");
      }
  }
 </script>
<input type="button" onClick="funkcija4()" value="Demo" />
</script>
</html>  ELSE iskaz se koristi radi aktiviranja neka naredba ako određeni uslov nije ispunjen.

Struktura koda sa else iskazom se sastoji od riječi else iza koje slijedi naredbe zatvorene u vitičaste zagrade.

Struktura koda sa else iskazom:
else {
     naredbe2
}

Skripta kojom se provjerava da li je korisnik upisao broj manji ili jednak 10. Ukoliko jeste pisaće poruka "Upisali ste manji broj od 10". Ukoliko nije pisaće poruka "Upisali ste veći broj od 10".
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
  function funkcija2() {
  var broj = prompt("Upisite bilo koji broj!")
    if (broj <= 10) {
            alert("Upisali ste manji broj od 10");
        }
    else alert("Upisali ste veći broj od 10")
    }
</script>
<input type="button" onclick="funkcija2()" value="Demo" />
</html>  ELSE IF iskaz je veoma koristan jer dozvoljava da se navede više od jednog uslova.

Struktura koda sa else if iskazom:
else if (uslov) {
       naredbe2
}

Skripta kojom se provjerava koje je ime korisnik upisao u polju za upis u iskakajućem prozoru. Ako je posjetilac upisao ime Drago biće ispisano: "Pozdrav Drado..." (bez navodnika), ako je posjetilac upisao ime Miloje biće ispisano: "Pozdrav Miloje...", ako je posjetilac upisao ime Laki biće ispisano: "Pozdrav Laki...", ako posjetilac nije upisao ni jedno od navedenih imena biće ispisano: "Pozdrav posjetioče...".
<script type="text/javascript">

var posjetioc = "";
if (posjetion == "Drago" {
document.write("Pozdrav Drado...");
}
 else if (visitor == "Miloje") {
      document.write("Pozdrav Miloje...");
}
else if(visitor == "Laki") {
      document.write("Pozdrav Laki...");
}
else {
      document.write("Pozdrav posjetioče...");
}
/* Ako je posjetilac Drago biće ispisano: "Pozdrav Drado..." (bez navodnika), ako je posjetilac Miloje biće ispisano: "Pozdrav Miloje...", ako je posjetilac Laki biće ispisano: "Pozdrav Laki...", ako posjetilac nije ni jedan od navedenih biće ispisano: "Pozdrav posjetioče..." */

</script>

Daljnji rad:
Napisati skriptu koja provjerava da li je korisnik upisao da ima manje ili više od 18 godina. U zavisnosti od toga treba pisati poruka "Punoljetni ste" ili "Maloljetni ste".


switch

 SWITCH iskaz se koristi da bi se selektovalo jedan od više blokova kodova za izvršenje.

Struktura koda sa switch iskazom:
switch(n) {
case 1:
      blok koda 1 za izvrsenje
      break;
case 2:
      blok koda 2 ra izvrsenje
      break;
default:
      kod za izvrsenje akoa se n razlikuje od 1 iil 2
}

Skripta kojom se provjerava koji je današnji dan. Ako je petak biće ispisana poruka "Napokon petak", ako je subota biće ispisana poruka "Vesela subota", ako je nedjelja biće ispisana poruka "Pospana nedjelja". Za sve ostale dane važi poruka "Veselim se ovoj sedmici!".
<script type="text/javascript">
var d=new Date();
danasdan=d.getDay();
switch (danasdan){
case 5:
      document.write("Napokon petak");
      break;
case 6:
      document.write("Vesela subota");
      break;
case 0:
      document.write("Pospana nedjelja");
      break;
default:
      document.write("Veselim se ovoj sedmici!");
}
</script>


Daljnji rad:
Napisati skriptu kojom se provjerava koliko je mjesec u godini. Za svaki mjesec napisati prikladnu poruku. U cjelini treba da postoji 12 poruka za potencijalno prikazivanje od kojih se svaka prikazuje za odgovarajući mjesec.