Detekcija preglednika

 Pod ovim se podrazumjeva određivanje tipa preglednika koji se koristi pri pregledu web stranice sa JavaScript skriptom za detekciju preglednika. Na primjer, zavisno od preglednika, može se prikazati drugačija stranica posebno dizajnirana za taj preglednik.

Detekcija naziva preglednika sa if petljom:
<script type="text/javascript">
if (navigator.appName == "Netscape") {
       alert("Koristiš Mozzila Firefox.")
}
if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") {
       alert("Koristiš Microsoft Internet Explorer.")
}
</script>Detekcija preglednika i platforme:
<script type="text/javascript">
document.write("Naziv preglednika: " + navigator.appCodeName);
document.write("<br /><br />");
document.write("Verzija preglednika: " + navigator.appVersion);
document.write("<br /><br />");
document.write("Cookies omogućenost: " + navigator.cookieEnabled);
document.write("<br /><br />");
document.write("Platforma: " + navigator.platform);
document.write("<br /><br />");
document.write("Procjena: " + navigator.userAgent);
</script>
Cookies

 Cookie (kolačić) je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje u vaš web preglednik. Na primjer ako korisnik prvi put otvori vašu web stranicu i ako napiše svoje ime u željeno polje, formiraće se cookie sa pohranjenim imenom koje je korisnik prethodno upisao. Idući put kada korisnik otvori vašu stranicu pohranjeni cookie koji je pohranjen u korisnikovom pregledniku biće poslan vašoj web stranici.

Ovo su neke vrste web kolačića:

  • Cookies za pohranjivanje nazive
  • Cookies za pohranjivanje lozinki
  • Cookies za pohranjivanje datuma

JavaScript skripta sa Cookies:
<script type="text/javascript">
function getCookie(c_name)
{
if (document.cookie.length>0)
  {
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=");
  if (c_start!=-1)
    {
    c_start=c_start + c_name.length+1;
    c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start);
    if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length;
    return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end));
    }
  }
return "";
}

function setCookie(c_name,value,expiredays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toUTCString());
}

function checkCookie()
{
username=getCookie('username');
if (username!=null && username!="")
  {
  alert('Dobrodošli ponovo' +username+'!');
  }
else
  {
  username=prompt('Upišite svoje ime:',"");
  if (username!=null && username!="")
    {
    setCookie('username',username,365);
    }
  }
}
</script>