Šta su to varijable?

  Sa varijablama se sigurno svako susretao. Sjećate se oznaka (kao npr. x) koje ste pridruživali nekoj vrijednosti (kao npr. 2). Ovi znakovi se u programiranju nazivaju varijable (eng. variables). Koriste se da bi se pridružile informacije nakoj oznaci ili skupu oznaka, i da bi se ti podaci mogli koristiti više puta ili lakše se vršile neke operacije sa njima.

Varijabla kojoj je pridružena vrijednost ili deklarisana varijabla :
v=2

Varijabla možemo deklarisati na dva načina: jednostavno pridružujući vrijednost. (x = 4) ili pomoću ključne riječi var (npr. var x = 4). Varijabla je nedefinisana (undefined) ako joj nije pridružena vrijednost. Procjena nepridružene vrijednosti zavisi od načina deklarisanja:

 • rezultat procjene je runtime error ako je nepridružene verijabla definisana bez var;
 • rezultat procjene je undefined value.

 •   Pravila vezana za nazive varijabla JavaScript-a su:

 • nazivi varijabli su osjetljivi na veliko i malo slovo (s i S su dvije drugačije varijable);
 • nazivi varijabla moraju počinjati samo sa slovima alfabeta;
 • nazivi varijabla ne smiju biti sljedeci: abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, debugger, default, delete, do, double, else, enum, export, extends, false, final, finally, float, for, function, goto, if, implements, import, in, instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient,true,try,typeof, var, void, volatile, while, with.

 • Prema položaju u skripti, varijable mogu biti:

 • Globalne (global) varijable - nalaze se van funkcije, dostupna je cijeloj skripti i nije obavezno koristiti var.
 • Lokalne (local) varijable - nalazi se unutar funkcije, dostupna je samo toj funkciji i obavezno je koristiti var.


 • Vrijednosti varijabli

    JavaScript prepoznaje sljdeće tipove vrijednosti:

 • Brojevi - npr. 56 ili 3.126
 • String (znakovne) vrijednosti - npr. "Pozdrav posjetioče!"
 • Logičke (boolen) vrijednosti - true i false
 • null - specijalna vrijednost koja ne znači ništa

 • U tablici ispod prikazani su specijalni znakovi koji se mogu koristiti kod JavaScript stringova:

  Znak Značenje
  \f razmak veličine jednog karaktera
  \' apostrof
  \" navodnici
  \& &  U animaciji ispod prikazana je varijabla kojoj je pridružena vrijednost, odnosno ispisuje se tekst "Ovo su "navodnici"      <-razmak"

  Daljnji rad:
  Napisati kod za ispisivanje teksta "Don't touch me" .  Konverzija podataka

    Varijable u JavaScript skripti ne moraju biti deklarisane sa oznakom tipa podataka kojim pripadaju. Zbog toga se kaže da su varijable u JavaScript-u "loosely typed", odnosno nemaju ključne riječi ispred kao na primjer: int, string itd.

  Deklaracija varijabli u JavaScript-u:
  var a = "zubalo";       // deklaracija string-a
  var b = 20;       // deklaracija broja

  Deklaracija varijabli u Java-i i još nekim programskim jezicima:
  string var a = "zubalo";       // deklaracija string-a
  int var b = 20;       // deklaracija integer-a

    U narednom primjeru navedeno je pridruživanje dvije vrijednosti različitog tipa podataka. Pridruživanje će biti obavljeno sa znakom "+" koje u ovom slučaju nije znak sabiranja nego pridruživanja.

                                                 Konverzija broja u string i objedinjavanje stringova:
  Kod
  Poslije izvođenja

    a = "Ocjena je za: " + 5 ;

    Ocjena je za: 5

   b = 5 + " je ocjena"  5 je ocjena
   poruka = "Pozdrav " + "svijete"  Pozdrav svijete

  Kod
  <html>
  <script type="text/JavaScript">
  a = "Ocjena je za: " + 5 ;
  document.write(a "<br>")
  b = 5 + " je ocjena"
  document.write(b "<br>")
  poruka = "Pozdrav " + "svijete"
  document.write(poruka "<br>")
  </script>
  </html>