Linijska struktura
6.4. Ulaz i izlaz  READ(LN) i  WRITE(LN)

 

Tekst zadatka

Rješenje

 

Redoslijed pisanja naredbi u linijskoj strukturi.

.html

1

Napisati program za upis i ispis broja.

.html

2

Napisati program za ispis sume dva broja

.html

3

Izračunati kvadrat upisanog broja.

.html

4

Naći program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja.

.html

5

Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkciju SQR.

.html

6

Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkciju SQRT.

.html

7

Izračunati površinu kvadrata.

.html

8

Izračunati obim kvadrata.

.html

9

Izračunati dijagonalu kvadrata.

.html

10

Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika.

.html

11

Napisati  program za izračunavanje obima pravougaonika.

.html

12

Napisati  program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika.

.html

13

Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3

.html

14

Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga.

.html

15

Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga.

.html

16

Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga.

.html

17

Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga.

.html

18

Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga.

.html

19

Napisati  program za izračunavanje obima trougla:

.html

20

Napisati  program za izračunavanje površine trougla:

  • koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
  • po formuli P=a*h/2

.html

21

Učitati stranice trougla i naći obim i površinu.

.html

22

Napisati  program za izračunavanje visine trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2)

.html

23

Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznatte katete.

.html

24

Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a).

.html

25

Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c).

.html

26

Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c).

.html

27

Napisati  program  koji će za učitane vrijednosti x  i  y  izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
                         a=x+y
                         b=x-y

.html

28

Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y

.html

29

Izračunati vrijednosti prema izrazima:
  a = x * y
  b = x + y
  c = b / x

.html

30

Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja.

.html

31

Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim.

.html

32

Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva.

.html

33

Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu.

.html

34

Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran.

.html

35

Napisati program za ispis unesenog znaka i njegovog ASCII broja

.html

36

Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre).

.html

37

Napisati program za pretvaranje dolara u evre.

.html

38

Napisati program za pretvaranje km/h u m/s.

.html

39

Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene.

.html

40

Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta.

.html

41

Napisati program za računanje godina starosti.

.html

42

Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno.

.htm

43

Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km.

.html

44

Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%.

.html

45

U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine.

.html

46

Napisati program za izračunavanje godišnje kamate.

.html

47

Napisati  program za izračunavanje pređenog puta  (s)  pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ).

.html

48

Izračunati  vrijednost  sinusne i  kosinusne  funkcije  za učitani ugao u radijanima. 

.html

49

Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
     a) y = kx + b
     b) y = ax2 + bx + c
     c) y = tg x
     d) y = log x

 

50

Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama.

.html

51

Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi.

.html

52

Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka.

.html

53

Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka.

.html

54

Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka.

.html

55

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre.

.html

56

Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja.

.html

57

Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2

.html

58

Napisati program za izračunavanje: a DIV 2, a DIV -2, -a DIV 2, -a DIV -2

.html

59

Napisati program za izračunavanje količnika i ostatka pri dijeljenju 7 sa 2 ( DIV i MOD)

.html

60

Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2

.html

61

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

.html

62

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara.

.html

63

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre.

.html

64

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvodcifara i količnik prve i druge cifre.

.html

65

Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre.

.html

66

Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

.html

67

Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara.

.html

68

Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre.

.html

69

Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)

.html

70

Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

.html

62

Učitati vrijednost ugla u radijanima i ispisati sinus datog ugla i kosinus datog ugla.

.html

Linijska struktura     Index