Standardne funkcije u Pascalu

1

ABS

Vraća apsolutnu vrijednost izraza

.html

2

ARCTAN

Izracunava arkustangens vrijednosti u radijanima

.html

3

CHR

Vraća ASCII vrijednost koja odgovara brojnoj vrijednosti

.html

4

CLRSCR

Briše sadržaj ekrana.

.html

5

COS

Vraća kosinus ugla

.html

6

DEC

umanjuje vrijednost promjenljive za navedeni korak.

.html

7

DELAY

procedura     kašnjenje u milisekundama

.html

8

DIV

Cjelobrojno dijeljenje.

.html

9

EXIT

Izlazak iz procedure ili programa i vraća izvo|enje programa na pozivni program

.html

10

EXP

Izračunava stepen sa bazom prirodnog logaritma 2.718281828459

.html

11

INC

Uvećaj vrijednost promjenljive za navedeni korak.

.html

12

LENGTH

Vraća broj karaktera u stringu.

.html

13

LN

Vraća prirodni logaritam.

.html

14

MOD

Ostatak cjelobrojnog dijeljenja.

.html

15

ODD

Vraća TRUE ako je vrijednost neparna ili FALSE ako je vrijednost parna.

.html

16

ORD

Vraća redni broj tipa.

.html

17

POS

Vraća redni broj tipa.

.html

18

PRED

Vraća prethodnu vrijednost rednog tipa.

.html

19

RANDOM

Vraća slučajnu vrijednost broja.

.html

20

ROUND

Zaokruži na najbliži cijeli broj.

.html

21

SIN

Funkcija vraća sinus ugla.

.html

22

SQR

Vraća kvadrat upisane vrijednosti.

.html

23

SQRT

Vraća kvadratni korijen upisane vrijednosti.

.html

24

STR

Pretvara upisani broj u string.

.html

25

SUCC

Vraća slijedeću rednu vrijednost.

.html

26

TRUNC

Vraca cio dio realnog broja

.html

27

VAL

Pretvara string u cio broj.

.html

Index