Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Test priprema

Poslije pojedinačnog izučavanja kao sastavni dio pripreme za test je provjera sa i bez slika. Gradivo je podjeljeno na tematske cjeline. Pripremni tekst omogućuje korisniku da poslije odgovaranja na 15 pitanja dobije spisak pogrešnih odgovora i da na svaki pograšan odgovor dobije opis ispravnog odgovora.

abc PASCAL - Test priprema, postupak:

 1. abc PASCAL sajt.
 2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
  test sa slikama ili
  test bez slika
 3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Test priprema:
  2. dio Ime varijable
 1. abc PASCAL - test sa slikama 2. dio
 2. abc PASCAL - test bez slika 2. dio

 3. 3. dio Izrazi i funkcije
 4. abc PASCAL - test sa slikama 3. dio
 5. abc PASCAL - test bez slika 3. dio

 6. 4. dio DIV i MOD
 7. abc PASCAL - test sa slikama 4. dio
 8. abc PASCAL - test bez slika 4. dio

 9. 5. dio Linijska struktura
 10. abc PASCAL - test sa slikama 5. dio
 11. abc PASCAL - test bez slika 5. dio

 12. 6. dio Razgranata struktura
 13. abc PASCAL - test sa slikama 6. dio
 14. abc PASCAL - test bez slika 6. dio

 15. 7. dio Ciklična strukutra - FOR petlja
 16. abc PASCAL - test sa slikama 7. dio
 17. abc PASCAL - test bez slika 7. dio

 18. Sve (lekcije)
 19. abc PASCAL - test svih poglavlja - sa slikama
 20. abc PASCAL - test svih poglavlja - priprema


Organizacija sajta     Index