brojevi - i numerali

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

veznici

glagoli

vremena

načini

 


GLAVNI BROJEVI (nepromjenjivi, osim broja 1)   REDNI BROJEVI (imaju oblik pridjeva, mijenjaju se u rodu i broju)
uno 1 primo/a/i/e
due 2 secondo/a/i/e
tre 3 terzo/a/i/e
quattro 4 quarto/a/i/e
cinque 5 quinto/a/i/e
sei 6 sesto/a/i/e
sette 7 settimo/a/i/e
otto 8 ottavo/a/i/e
nove 9 nono/a/i/e
dieci 10 decimo/a/i/e
undici 11 undicesimo/a/i/e
dodici 12 dodicesimo/a/i/e
tredici 13 tredicesimo/a/i/e
quattordici 14 quattordicesimo/a/i/e
quindici 15 quindicesimo/a/i/e
sedici 16 sedicesimo/a/i/e
diciassette 17 diciassettesimo/a/i/e
diciotto 18 diciottesimo/a/i/e
diciannove 19 diciannovesimo/a/i/e
venti 20 ventesimo/a/i/e
ventuno 21 ventunesimo/a/i/e
trenta 30 trentesimo/a/i/e
quaranta 40 quarantesimo/a/i/e
cinquanta 50 cinquantesimo/a/i/e
sessanta 60 sessantesimo/a/i/e
settanta 70 settantesimo/a/i/e
ottanta 80 ottantesimo/a/i/e
novanta 90 novantesimo/a/i/e
cento 100 centesimo/a/i/e
mille 1000 millesimo/a/i/e
duemila 2000 duemillesimo/a/i/e
diecimila 10.000 decimillesimo/a/i/e
centomila

100.000

centomillesimo/a/i/e

Kod datuma, prvi dan u mjesecu označavamo rednim brojem (il primo febbraio), a ostale dane glavnim brojem (il quindici marzo). Iza datuma se tačka nikada ne stavlja. Kao ispred datuma, i ispred sata stavljamo određeni član. Che ora e? l'una. Sono le cinque.