glagoli - i verbi

početna

talijanska abeceda

član

imenice

zamjenice

pridjevi

prilozi

prijedlozi

brojevi

veznici

vremena

načini

 

Glagol je vrsta riječi kojom označavamo radnju (un'azione: leggere), stanje (uno stato: dormire) i zbivanje (un avvenimento: diventare), a karakteriziraju ih gramatičke kategorije lica (persona), broja (numero), načina (modo), vremena (tempo) i stanja (genere). Razlikujemo jednostavna i složena vremena.

Pomoćni glagol essere služi nam za tvorbu složenih vremena sa:

  1. svim glagolima kretanja s oznakom smjera  andare / venire, arrivare / partire, entrare / uscire

  2. glagolima stanja  restare, rimanere

  3. glagolima koji označavaju promjenu  diventare, nascere, morire

  4. povratnim glagolima  svegliarsi, alzarsi, lavarsi

  5. bezličnim glagolima  succedere, avvenire

S pomoćnim glagolom avere, složena vremena tvore:

  1. svi prijelazni glagoli  comprare, ascoltare, prendere

  2. neprijelazni glagoli koji označavaju neko djelovanje  applaudire, ridere, piangere

  3. neki glagoli kretanja bez oznake smjera  viaggiare, amminare, passeggiare